Den Magiske Gryde

Velkommen

Den Magiske Gryde er et foreningsbaseret non-profit børnehus med plads til 35 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
På grund af stor interesse for vores vuggestue har vi I 2016 ændret lidt i sammensætningen, så det er 25 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer.

Grundet børnehusets størrelse, kan vi tilbyde en nærhed og varme, der ikke er muligt i større børnehuse. Vi arbejder for at være lokalt forankret og bruge lokalområdets muligheder for natur, motion og ture i det fri. Vi prioriterer at børnene hver dag får bevæget sig og brugt deres krop på en måde som er udfordrende og sjov for dem. Vores fokus på idræt, motion og bevægelse i hverdagen kommer til udtryk via:

- ekstra fysisk aktivitet som et foreningstilbud en fast eftermiddag om ugen, hvor fokus er på at skabe glæde ved bevægelse gennem legende aktiviteter,

- at der som en del af hverdagen gennemføres indendørs aktiviteter, der tager udgangspunkt i materiale udarbejdet af Dansk Idrætsforbund. Materialet er med til at gøre det sjovt og motiverende for børnene at træne deres kropslige færdigheder,

- at legepladsen benyttes hver eneste dag uanset vejrforholdene for at sikre at børnene får mulighed for at udfolde sig fysisk,

- ugentlig gymnastik for de største børnehavebørn i nærliggende gymnastiksal,

- ugentlige gåture i den omkringliggende natur med fokus på fysisk aktivitet, natur og årstidernes gang.

Det betyder, at børn i Den Magiske Gryde får bevæget sig meget hver eneste dag og at der er voksne til stede, der er opmærksomme på, hvor vigtig motorisk stimulans er for både vuggestue- og børnehavebørn i hverdagen. Den Magiske Gryde er startet d. 1. Marts 2015 og ovennævnte tiltag igangsættes løbende, således at de forventes at være fuldt igangsat med udgangen af 2015.